Άρθρα

Πρώτη Επίσκεψη

 

Κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς στο οδοντιατρείο μας γίνεται λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού,καθώς και κλινικός έλεγχος της κατάστασης των δοντιών, των ούλων και γενικά όλης της στοματικής κοιλότητας. Αν κριθεί αναγκαίο, ο οδοντίατρος θα προβεί στη λήψη ακτινογραφιών ( ενδοστοματικών, πανοραμικής, 3D) για να εντοπίσει βλάβες που δεν μπορούν να διαπιστωθούν με μια απλή εξέταση.

Ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε εναλλακτικά σχέδια θεραπείας ,τα οποία προτείνονται από τον οδοντίατρο κατόπιν προσεκτικής μελέτης όλων των δεδομένων που προκύπτουν από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον ακτινολογικό έλεγχο. Μετά το πέρας όλων των διεργασιών για την επίλυση των προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας, οι ασθενείς μας καταχωρούνται σε λίστες , ανάλογα με το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι τον επόμενο έλεγχο και ειδοποιούνται τηλεφωνικώς.

Να σημειωθεί ότι η τήρηση του ιατρικού και οδοντιατρικού απορρήτου αποτελεί βασική μας αρχή.

 

Επικοινωνία

Μιχαλακοπούλου 86

1ος Όροφος  

11528, Αθήνα          

Τηλ: 210 7789869    

Fax: 210 7473805

Αναζήτηση


Χάρτης