Αποστείρωση

Πρωταρχικό μας μέλημα κατά την διενέργεια κάθε είδους οδοντιατρικής πράξης είναι η τήρηση άσηπτων συνθηκών και η εφαρμογή αυστηρών μεθόδων αποστείρωσης με βάση διεθνή πρωτόκολλα και κανονισμούς με σκοπό την αποφυγή μετάδοσης μικροοργανισμών.

sterillizecycle

Στο οδοντιατρικό κέντρο Γεωργίου  Σουλτάτη τηρείται αυστηρά ο πλήρης κύκλος της αποστείρωσης:

  1. Τα εργαλεία  που χρησιμοποιούνται σε κάθε ασθενή, αμέσως μετά τη χρήση τους τοποθετούνται σε δοχείο με υγρό απολύμανσης.
  2. Τα εργαλεία μεταφέρονται από κάθε εξεταστήριο στο χώρο της αποστείρωσης και αφού πρώτα πλυθούν τοποθετούνται σε λουτρό υπερήχων για περαιτέρω καθαρισμό.
  3. Κατόπιν το στέγνωμα τους γίνεται σε ειδική συσκευή .
  4. Στη συνέχεια τοποθετούντε σε σακουλάκια μίας χρήσεως  για να μπορούν να διατηρηθούν αποστειρωμένα για μεγαλύτερη διάρκεια.
  5. Επικολάται στην συνέχεια ειδική ταινία με την σήμανση ημερομηνίας και ώρας αποστείρωσης
  6. Τέλος τοποθετούνται σε αυτόκαυστο Class B το οποίο εξασφαλίζει την αποστείρωση αυτών σε ποσοστό 99,999%.

 

Επικοινωνία

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

Επικοινωνία

Μιχαλακοπούλου 86

1ος Όροφος  

11528, Αθήνα          

Τηλ: 210 7789869    

Fax: 210 7473805

Αναζήτηση


Χάρτης