Ψηφιακή Οργάνωση

Για την ψηφιακή λήψη των εικόνων και ακτινογραφιών σε όλους τους χώρους του ιατρείου, έχει εγκατασταθεί ένα σύστημα αρχειοθέτησης και μετάδοσης εικόνων μέσω της χρήσης Η/Υ, το οποίο επιτρέπει την ταχεία ανάκτηση, διαβίβαση και αποθήκευσή τους.

Το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό λαμβάνεται επίσης μέσω προγράμματος το οποίο είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ. Έτσι μπορούμε ταυτόχρονα να μπορούμε να βλέπουμε την ακτινογραφία, την πανοραμική αλλά και ενδοστοματική εικόνα του ασθενή από οποιαδήποτε θέση εργασίας .

Να σημειωθεί ότι η τήρηση του ιατρικού και οδοντιατρικού απορρήτου αποτελεί βασική μας αρχή.

 

Επικοινωνία

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

Επικοινωνία

Μιχαλακοπούλου 86

1ος Όροφος  

11528, Αθήνα          

Τηλ: 210 7789869    

Fax: 210 7473805

Αναζήτηση


Χάρτης