Κοντά Οδοντικά Εμφυτεύματα

rescueΣτα πλαίσια της ελάχιστα επεμβατικής εμφυτευματολογίας, στο ιατρείο μας τοποθετούμε εμφυτεύματα κοντά ευρείας διαμέτρου . Τα εμφυτεύματα αυτά είναι ιδανικά για περιοχές όπου η ποσότητα του οστού δεν είναι επαρκής για ένα κανονικού μήκους εμφύτευμα, ή εκεί όπου η ποσότητα είναι αρκετή αλλά είμαστε κοντά είτε στο κάτω φατνιακό νεύρο ή κοντά στο ιγμόρειο.

Ο εργονομικός σχεδιασμός τους είναι τέτοιος ,ώστε όση απώλεια επιφάνειας έχουμε από το μικρό ύψος τους, την κερδίζουμε από την ευρεία διάμετρό τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τελική σταθερότητα αυτών των εμφυτευμάτων να είναι όμοια με αυτών που έχουν τα συνήθη μήκη.

Τα κοντά ευρείας διαμέτρου εμφυτεύματα αποτελούν την εναλλακτική λύση σε πολλές περιπτώσεις, και με αυτά μπορεί να αποφευχθούν εξεζητημένες χειρουργικές τεχνικές. Επίσης με την χρήση των κοντών εμφυτευμάτων ευρείας διαμέτρου , τα οφέλη δεν είναι μονο οικονομικά για τον ασθενή αλλά και αισθητικά μιάς και το αποτέλεσμα είναι πιο άμεσο και σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των κοντών ευρείας διαμέτρου εμφυτευμάτων είναι:

  • Ταχύτερη και οικονομικότερη αποκατάσταση.
  • Απλή χειρουργική τεχνική τοποθέτησης
  • Το μικρότερο μήκος αντισταθμίζεται από το εύρος του εμφυτεύματος, χωρίς να υπάρχει διαφορά στην επιφάνεια οστεοενσωμάτωσης του εμφυτεύματος. Επίσης η ευρεία άνω διάμετρος του εμφυτεύματος δίνει καλύτερο προφίλ ανάδυσης, με καλύτερο όχι μόνο αισθητικό αλλά και βιολειτουργικό  αποτέλεσμα της προσθετικής αποκατάστασης. (Μείωση κινδύνου περιεμφυτευματίτιδος)

Επικοινωνία

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

Επικοινωνία

Μιχαλακοπούλου 86

1ος Όροφος  

11528, Αθήνα          

Τηλ: 210 7789869    

Fax: 210 7473805

Αναζήτηση


Χάρτης