Αισθητική μαλακών ιστών (ουλοπλαστικές, ουλεκτομές)

 Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται για αισθητικούς κυρίως λόγους η διαφοροποίηση του ύψους των ούλων, είτε με εκτομή είτε με προσθήκη τμήματος ούλων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν ασυμμετρίες ή υφιζήσεις αυτών. Στην διαδικασία αυτή μπορεί να κριθεί αναγκαία η διενέργεια οστεοπλαστικής.

Επικοινωνία

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

Επικοινωνία

Μιχαλακοπούλου 86

1ος Όροφος  

11528, Αθήνα          

Τηλ: 210 7789869    

Fax: 210 7473805

Αναζήτηση


Χάρτης