Ποια διαδικασία ακολουθείται για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων;

Πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων προηγείται λεπτομερής κλινικός και ακτινολογικός έλεγχος, καθώς και εκτίμηση του οδοντιατρικού και ιατρικού ιστορικού του ασθενούς προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνική.

implant3Ουσιαστικά η διαδικασία της τοποθέτησης δεν είναι πολύπλοκη.Γίνεται στο οδοντιατρείο με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και υπό την τήρηση άσηπτων συνθηκών.

Το εμφύτευμα τοποθετείται μέσα στο οστό.Στη συνέχεια καλύπτεται πλήρως από τα ούλα καθώς αυτά επαναφέρονται στην αρχική τους θέση και παραμένει καλυμμένο έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις παράλληλα με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μπορεί να απαιτηθεί η χρήση μοσχευμάτων οστικών ή και μαλακών ιστων. Σε περιστατικά όπου δεν υπάρχει οστική επάρκεια (στην άνω γνάθο) μπορεί να απαιτηθεί ανύψωση ιγμορείου (κλειστή ή ανοιχτή μέθοδος).

Για τη μεταβατική αυτή περίοδο, ο οδοντίατρος κατασκευάζει και τοποθετεί μια προσωρινή προσθετική εργασία κυρίως για αισθητικούς λόγους.

 

 

 

Επικοινωνία

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

Επικοινωνία

Μιχαλακοπούλου 86

1ος Όροφος  

11528, Αθήνα          

Τηλ: 210 7789869    

Fax: 210 7473805

Αναζήτηση


Χάρτης