Ενδοδοντία

Ενδοδοντική θεραπεία ( απονεύρωση ) είναι η διαδικασία της  διάνοιξης και θεραπείας του δοντιού. 

 

Κατά την ενδοδοντική θεραπεία:

  1. Γίνεται διάνοιξη  του δοντιού .endodontis
  2. Εάν το δόντι είναι ζωντανό ,αφαιρείται ο πολφός.
  3. Γίνεται διάνοιξη του ριζικού σωλήνα.
  4. Γίνεται απολύμανση και αποστείρωση του ριζικού σωλήνα ή των ριζικών σωλήνων με διακλυσμούς αλλά και την χρήση του διοδικού laser  για καλύτερα αποτελέσματα.
  5. Ακολουθεί η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Το εμφρακτικό υλικό θα πρέπει να φτάνει μέχρι το ακρορρίζιο

Το οδοντιατρείο είναι εφοδιασμένο με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως ανιχνευτή ακρορριζίου, σύστημα θερμοπλαστικοποιημένης  γουταπέρκας, ειδικό μοτέρ ενδοδοντίας,  ειδικό μηχάνημα μέτρησης ζωτικότητας πολφού, διοδικό laser . Τα παραπάνω εφαρμόζονταιεπικουρικά εξασφαλίζοντας την ταχύτερη  και  αποτελεσματτικότερη ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας.

Ανάλογα με τον τύπο του δοντιού (πρόσθιο, οπίσθιο) και την δυσκολία που απαιτεί η ενδοδοντική θεραπεία εφαρμόζονται εξατομικευμένες τεχνικές.

 

Επικοινωνία

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

Επικοινωνία

Μιχαλακοπούλου 86

1ος Όροφος  

11528, Αθήνα          

Τηλ: 210 7789869    

Fax: 210 7473805

Αναζήτηση


Χάρτης